Наші ліцензії

Ліцензія на збирання і заготівлю полімерів як вторинної сировини